Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

Wykaz placówek

Wykaz placówek objętych opieką

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3

ul. Emilii Plater 86 w Szczecinie

PRZEDSZKOLA 29

PP nr 1                  ul. Grażyny 7                                   tel. 91-423-06-26

          PP nr 5                 ul. Tomaszowska 6                            tel. 91-442-13-87          

PP nr 14                 ul. Bandurskiego 56                           tel.91-455-74-21

PP nr 19 (filia PP nr 50) ul. Junacka 13                         tel. 91-426-14-00

PP nr 23                ul. Ofiar Oświęcimia 12                   tel. 91-422-37-96

Środowiskowa Placówka Edukacyjno-Wychowawcza nr 1

ul. Koszalińska 13                   tel. 91-431-16-00

PP nr 50                 ul. Franciszka Gila 13.15                 tel. 91-454-24-80

PP nr 59                 ul. Księżnej Zofii 3                           tel. 91-442-00-72

PP nr 64                 ul. Barnima 23                                 tel. 91-423-12-55

PP nr 65                 ul. J.Ch.Paska 34                             tel. 91-422-77-96  

PP nr 67                 ul. Cegielskiego 9                             tel. 91-423-79-79

PP nr 73                 ul. Ceglana 4                                     tel. 91-422-68-15

PP nr 76 (filia 77) ul. Stołczyńska 163                           tel. 91-453-84-61

PP nr 77                 ul. Hoża 8                                         tel. 91-442-17-63

„Tęczowy Domek” –Centrum Opieki nad Dzieckie

ul. Narożna 48        tel. 91-433-75-22

Punkt Przedszkolny „Arka Noego” ul. Sławomira 9b tel.91-424-43-66

Przedszkole Niepubliczne Językowe „BUS”             sekr.784-09-10-28

ul. Szczecińska 2    tel.604-401-897    p.Joanna Steblecka      

Przedszkole Niepubliczne TAK ul. Duńska 43           tel. 91-42-68-269

Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej TAK

ul. Broniewskiego 14a              tel. 91-42-68-269   tel.91-484-38-95

Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół nr 16

ul. Emilii Plater 20 tel. 91-453-94-33

Punkt Przedszkolny „Fantazja” ul. Widokowa 8       tel.91-880-35-59

Przedszkole Niepubliczne Matematyczno-Językowe

ul. Tomaszowska 2a             tel. 91-442-13-43

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”

ul. Ziemowita 6                 tel.91-434-51-28

Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Skarbów”

ul. Duńska 102                  tel.91-454-10-50

Niepubliczne Przedszkole Przyjaciele z Ulicy Sezamkowej

ul. Warcisława 8a           tel.512-299-029

Niepubliczne Przedszkole Strefa Malucha Muzyczno-Informatyczne

ul. Niemierzyńska 17a tel.91-44-80-021 tel.605-61-00-09

Niepubliczne Przedszkole ”Nutka”

ul. 1 Maja 38/39         tel.516-727-611  tel.507-057-339

Niepubliczne Przedszkole Klub Maluszka Łączka Bączka

ul. Ludgardy 34/36           tel.609 105 822

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Stonoga

ul. Poznańska 1a          tel.506-423-657

   Niepubliczne Przedszkole Norlandia

 ul. Ostrowska 22        tel. 502 450 426

 

SZKOŁY   PODSTAWOWE - 15

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1

im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul.   Tomaszowska 1      

tel. 91-442-30-28

fax 91-442-53-59

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „TAK”

-

ul. Broniewskiego 14a

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 698-852-692

tel. 91-48-43-895

fax 91-45-40-895

Szkoła Podstawowa    nr     7

im. Heleny Raszki

ul. Złotowska 86            

tel. 91-426-98-30 tel. 91-818-40-40

fax 91-426-89-22

Szkoła Podstawowa   nr     9  

im.kmdr.ppor.Jana Grudzińskiego

ul. Księżnej Dąbrówki   10    

tel. 91-453-87-67

 

Szkoła Podstawowa   nr 10

im. Leonida Teligi

ul. Królewicza Kazimierza 63

tel. 91-450-09-18

 

Szkoła Podstawowa   nr 11  

 

im.UNICEF-u

ul. Emilii Plater 20

kl.IV-VII

ul.Dubois     38/41

kl.I-III    

tel. 91-453-94-33

tel. 91-423-28-88

pedagog

tel.91-421-03-89

Szkoła Podstawowa   nr 14              

im. Związków Zawodowych

ul. Strzałowska 27a            

tel. 91-421-50-50

 

Szkoła Podstawowa   nr 18          

im.gen.Józefa Bema

ul. Komuny Paryskiej 20      

tel. 91-442-49-49    

Szkoła Podstawowa   nr 35        

im.Jana Pawła II

ul. Świętoborzyców 40          

tel. 91-442-24-65

 

Szkoła Podstawowa   nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi

im.Maksymiliana Golisza

ul. Cyryla i Metodego 44          

tel. 91-422-02-34

 

Szkoła Podstawowa nr   44

 

im.ppor.Emilii Gierczak

ul.   Karpacka 29                    

tel. 91-42-18-010

 

Szkoła Podstawowa nr 69      

im.mjr Henryka Sucharskiego

ul. Zamoyskiego 2                

tel. 91-422-11-16

fax 91-421-02-12

pedagog

tel. 91-422-47-51

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 31 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

nr 1

-

ul. Policka 3            

tel. 91453-88-80

 

Szkoła Podstawowa Specjalna

 

ul. Kamienna 22

tel. 91-45-38-103

Specjalna Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

im.Świętego Alberta

ul. Świerkowa 7

tel. 91-453-80-26

 

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 8

(dzienne 2 licea ogólnokształcące, 3 technika, 3 zasadnicze)

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.Adama Asnyka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

 1. Ofiar Oświęcimia 14

                                       tel. 423-28-02               pedagog 422-37-95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

 1. Hoża 6

                 tel.442-09-44 (sekretariat)          

                                                    fax 42-82-499

 • Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 2
 • Technikum Morskie i Politechniczne (Nawigator, Informatyk Wojskowy, Mechanik Okrętowy, Mechatronik Budowy Okrętów, Technikum Żeglugi Śródziemnomorskiej)

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 5 (kursy)

dla dorosłych - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1

-------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Technologii Cyfrowych

 1. Niemierzyńska 17

91-12-610

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Branżowa Szkoła Specjalna 1 stopnia nr 10 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka

 1. Kamienna 22    

tel.453-81-03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5

 1. Józefa Wybickiego
 2. Hoża 3

tel. 442-09-01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół Szkół Elektryczno- Elektronicznych

 1. M.T.Hubera
 2. Racibora 60

tel. 422-64-81

fax 422-78-77

 • Technikum Elektryczno-Elektroniczne

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 2 (kursy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1

 1. Policka 3

tel. 453-88-80

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY nr 1

 1. Policka 3

tel. 453-88-80

 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

im.Janusza Korczaka

 1. Kamienna 22

tel. 453-81-03

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII

ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA -

 1. Świerkowa 7

tel. 453-80-26

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom pod Platanami”

 1. Broniewskiego 16

tel. 454-16-73 p.Krzywonos pedagog 609-763-971

Centrum Opieki nad Dzieckiem

(Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)

 1. Konstantego Maciejewicza
 2. Wszystkich Świętych 66

tel.431-58-91

fax 454-18-50

OD 04.05.2020r.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3

WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ STACJONARNĄ

 

Dostępność do Poradni możliwa również za pośrednictwem środków

komunikacji elektronicznej i telefonicznej

  e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nr telefonu: 91 42 27 883

 

Szanowni Państwo, w związku z pandemią prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą mającą na celu zapobieganie, przeciwdziałanie COVID-19.

 

PROCEDURA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 3 NA CZAS PANDEMII

1. Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji, 
2.  W poradni przyjmowane sa tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakazna.  Dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą   będą odsyłane .
3.  Po wejściu do budynku należy skorzystać z  płynu do dezynfekcji rąk.
4.  Pracownik poradni sprawdza temperaturę każdej osobie wchodzącej do budynku . Jeśli temperatura wskazywać będzie 37 stopni lub więcej  osoba  niezwłocznie opuszcza placówkę .
5. Na terenie poradni obowiązuje noszenie maseczki., z wyłączeniem;
        a) dziecka do ukończenia 4 roku życia
        b) osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,   
          znacznym albo głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
6.  Rodzic wraz z dzieckiem  kieruje się bezpośrednio do wyznaczonego gabinetu., na określoną godzinę.
7.  Przed wyjściem do gabinetu psychologa/pedagoga/logopedy dziecko i rodzic mogą umyć ręce  mydłem i wodą wg. umieszczonej instrukcji prawidłowego mycia rąk. Łazienka znajdują się na parterze,  umywalka na pierwszym piętrze.
8.  Przed rozpoczęciem wizyty rodzic w gabinecie składa oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą i ewentualnym ryzykiem oraz, że nie jest objęty kwarantanną i nie przebywa z domownikami objętymi kwarantanną.
9.  Na czas badania dziecka rodzic opuszcza poradnię i wraca o określonej godzinie. W sytuacji pozostania na ternie poradni przestrzega zasadę; jedna osoba na piętrze.
 
 Informacja;
Zaleca się komunikację elektroniczną  i telefoniczną , w szczególności  dotyczącą ustalania  i odwoływania wizyty .
 
 

Indywidualny kontakt  mailowy z pracownikiem:

>>Kliknij Tutaj<<

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami znajdującymi się w zakładce „WAŻNE INFORMACJE ” 

 

 

 

                     

 

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2017. All Rights Reserved.