Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

Aktualności

WSPARCIE UCZNIÓW W POWROCIE DO SZKOŁY

Długotrwały okres pandemii, zmiana formy kształcenia uczniów wiązała się z nowymi, często trudnymi doświadczeniami dla nich, rodziców i nauczycieli.

Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3  mają na celu wspieranie uczniów w aktywnym powrocie do szkół, adaptacji w przestrzeni szkolnej, grupie rówieśniczej i pokonywaniu negatywnych skutków zaistniałej sytuacji.

Zapraszamy uczniów, a także ich rodziców do skorzystania z pomocy naszych specjalistów i zachęcamy do konsultacji telefonicznych. W celu umówienia wizyty prosimy dzwonić do sekretariatu poradni tel. 91 422 78 83 w godzinach 8.00-14.30

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułami znajdującymi się w zakładce WAŻNE INFORMACJE

REGULAMIN

 

Przebywania na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 (zwanej dalej Poradnią) oraz w celu zapewnienia właściwych warunków zachowania w tajemnicy wszelkiej informacji dotyczącej dziecka a także zapewnienia sprzyjających warunków do przeprowadzania badań określa się poniższe zasady przebywania na terenie Poradni.

 

  1. Pracowników Poradni oraz jej klientów zobowiązuje się do zachowania ciszy na terenie Poradni , a w szczególności na ciągach komunikacyjnych (schodach, korytarzach oraz w poczekalni)

  2. Miejscem właściwym do załatwianie spraw jest gabinet psychologa, pedagoga, logopedy , oraz sekretariat, stąd zabrania się prowadzenia głośnych rozmów na terenie ogólnodostępnych części Poradni.

  3. Zabrania się zakłócania obowiązującej ciszy na korytarzu i w gabinetach (tupanie obcasami, trzaskanie drzwiami, przesuwania przedmiotami ).

  4. Na terenie Poradni obowiązuje zakaz rozmów z użyciem telefonów komórkowych .

  5. W sekretariacie Poradni interesanci przyjmowani są indywidualnie, pozostali oczekują na zewnątrz, na korytarzu.

  6. W pomieszczeniu Sekretariatu Poradni oprócz pracowników Sekretariatu mogą przebywać maksymalnie dwie osoby. Wszyscy znajdujący się w Sekretariacie obowiązani są zachować ciszę, Pracownicy Poradni konsultują się z pracownikiem sekretariatu wyłącznie w sprawach dotyczących organizacji pracy,.

  7. Konsultacje służbowe między pracownikami Poradni odbywają się wyłącznie w gabinetach. Niedopuszczalne jest omawianie spraw klienta (dziecka, rodzica, opiekuna) na korytarzach i w innych pomieszczeniach ogólnodostępnych.

  8. Pracownicy Poradni zobowiązani są do powstrzymania się od rozmów na tematy prywatne w pomieszczeniach ogólnodostępnych i Sekretariacie Poradni.

  9. Rodzice/Opiekunowie dzieci oczekujących na badania zobowiązani są zapewnić opiekę dzieciom i nie dopuścić do głośnych zabaw i biegania dzieci po pomieszczeniach ogólnodostępnych Poradni.

DOKUMENTY DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Prosimy o niewysyłanie mailem dokumentów - zaświadczeń lekarskich lub innych w sprawie wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Oryginały powyższych dokumentów należy dostarczyć osobiście do sekretariatu lub do gabinetu specjalisty w dniu badania dziecka. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00 - 15.00. Telefon 91 422 78 83 

REJESTRACJA DO LOGOPEDY

Informujemy, że rejestracja do logopedy odbywa się wyłącznie telefonicznie pod numerem 91 422 78 83.

Maile dotyczące rejestracji nie będą uwzględniane.

 

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW - ZAPISY

Zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych w II semestrze roku szkolnego 2020/2021. Umożliwiają one rozwijanie umiejętności, które pozwolą radzić sobie w wielu sytuacjach związanych z procesem wychowania.

W ramach cotygodniowych (bezpłatnych) spotkań proponujemy między innymi doskonalenie kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów, wyznaczania granic, rozumienia potrzeb dziecka, wspomagania go w radzeniu sobie z „trudnymi” emocjami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zgłoszenia udziału zapraszamy do kontaktu telefonicznego ( 914227883)

lub mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba miejsc ograniczona.

Planowany termin rozpoczęcia: 09. 02. 2021r.

Termin spotkań: wtorek, godz. 9.15 – 11.45.

M. Trapczyńska- psycholog

M. Mazur - pedagog

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW

W tym roku, na prośbę rodziców, organizujemy na terenie PPP nr 3 grupę wsparcia dla uczestników Warsztatów Umiejętności Wychowawczych. Spotkania będą odbywały się regularnie (planowany 1 raz w miesiącu), w drugi czwartek miesiąca, w godzinach 16.30 – 18.00.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego ( 914227883) lub mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OD 04.05.2020r.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3

WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ STACJONARNĄ

 

Dostępność do Poradni możliwa również za pośrednictwem środków

komunikacji elektronicznej i telefonicznej

  e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nr telefonu: 91 42 27 883

 

Szanowni Państwo, w związku z pandemią prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą mającą na celu zapobieganie, przeciwdziałanie COVID-19.

 

PROCEDURA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 3 NA CZAS PANDEMII

1. Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji, 
2.  W poradni przyjmowane sa tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakazna.  Dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą   będą odsyłane .
3.  Po wejściu do budynku należy skorzystać z  płynu do dezynfekcji rąk.
4.  Pracownik poradni sprawdza temperaturę każdej osobie wchodzącej do budynku . Jeśli temperatura wskazywać będzie 37 stopni lub więcej  osoba  niezwłocznie opuszcza placówkę .
5. Na terenie poradni obowiązuje noszenie maseczki., z wyłączeniem;
        a) dziecka do ukończenia 4 roku życia
        b) osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,   
          znacznym albo głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
6.  Rodzic wraz z dzieckiem  kieruje się bezpośrednio do wyznaczonego gabinetu., na określoną godzinę.
7.  Przed wyjściem do gabinetu psychologa/pedagoga/logopedy dziecko i rodzic mogą umyć ręce  mydłem i wodą wg. umieszczonej instrukcji prawidłowego mycia rąk. Łazienka znajdują się na parterze,  umywalka na pierwszym piętrze.
8.  Przed rozpoczęciem wizyty rodzic w gabinecie składa oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą i ewentualnym ryzykiem oraz, że nie jest objęty kwarantanną i nie przebywa z domownikami objętymi kwarantanną.
9.  Na czas badania dziecka rodzic opuszcza poradnię i wraca o określonej godzinie. W sytuacji pozostania na ternie poradni przestrzega zasadę; jedna osoba na piętrze.
 
 Informacja;
Zaleca się komunikację elektroniczną  i telefoniczną , w szczególności  dotyczącą ustalania  i odwoływania wizyty .
 
 

Indywidualny kontakt  mailowy z pracownikiem:

>>Kliknij Tutaj<<

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami znajdującymi się w zakładce „WAŻNE INFORMACJE ” 

 

 

 

                     

 

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2017. All Rights Reserved.