Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

Historia Poradni

 

 

PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR  3

ul.   Emilii Plater 86 71-635 Szczecin

 

Poradnia rozpoczęła swoją działalność jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa nr 3 poradnia foto1

1 października 1975 roku.

Pierwszym dyrektorem poradni zostaje wówczas mgr Barbara Figiel .

Placówka  zatrudnia   sześciu  pracowników pedagogicznych. W rejonie działania znajdują  się 34 placówki oświatowe. Poradnia   udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w wieku przedszkolnym , szkolnym i młodzieży szkolnej. Ówczesny model poradni ma charakter diagnostyczno-konsultacyjny.              

We wrześniu  1983 roku stanowisko dyrektora obejmuje mgr Eugeniusz Sroka, który funkcję tę sprawuje do roku 1991.

W grudniu  1991 roku stanowisko dyrektora obejmuje mgr Ewa Bochler -Kuchlewska, pełni funkcję  do sierpnia 1992roku. 

We wrześniu  1992 roku  dyrektorem zostaje  mgr Teresa Czapla-Sikorska.

  W tymże roku placówka, decyzją Kuratora Oświaty w Szczecinie, zmienia  nazwę na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr3.  Zostaje poszerzony  zakres  udzielanej pomocy  o gabinet terapeutyczny. W grudniu 1993 roku poradnia staje  się jednostką samobilansującą i do działalności dołączona zostaje  opieka  nad rodziną zastępczą.

 W 2002 roku na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 11 grudnia 2002 roku poradnia obejmuje  swoją opieką również małe dzieci  od urodzenia. 

Na przełomie lat 1975-2004 obserwuje się wzrost liczby etatów pedagogicznych, ściśle związanych ze zwiększającą się liczbą klientów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej poradni. 

Powoli zmienia się jej charakter  na model konsultacyjno-terapeutyczny, przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na postępowanie diagnostyczne i oparte na nim orzecznictwo kwalifikacyjne oraz szeroko pojęte doradztwo indywidualne.

Rejon  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr3  obejmuje   55 placówek oświatowych.poradnia foto2

 Poradnia jako placówka publiczna udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom po mocy psychologiczno-pedagogicznej  związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska. 

Do osiągnięć poradni należy: wykwalifikowana kadra pedagogiczna, szeroki zakres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, ogromne zapotrzebowanie środowiska na oferowaną specjalistyczną pomoc, którzy oceniają jej pracę jako bardzo pomocną i potrzebną 

 

OD 04.05.2020r.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3

WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ STACJONARNĄ

 

Dostępność do Poradni możliwa również za pośrednictwem środków

komunikacji elektronicznej i telefonicznej

  e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nr telefonu: 91 42 27 883

 

Szanowni Państwo, w związku z pandemią prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą mającą na celu zapobieganie, przeciwdziałanie COVID-19.

 

PROCEDURA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 3 NA CZAS PANDEMII

1. Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji, 
2.  W poradni przyjmowane sa tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakazna.  Dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą   będą odsyłane .
3.  Po wejściu do budynku należy skorzystać z  płynu do dezynfekcji rąk.
4.  Pracownik poradni sprawdza temperaturę każdej osobie wchodzącej do budynku . Jeśli temperatura wskazywać będzie 37 stopni lub więcej  osoba  niezwłocznie opuszcza placówkę .
5. Na terenie poradni obowiązuje noszenie maseczki., z wyłączeniem;
        a) dziecka do ukończenia 4 roku życia
        b) osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,   
          znacznym albo głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
6.  Rodzic wraz z dzieckiem  kieruje się bezpośrednio do wyznaczonego gabinetu., na określoną godzinę.
7.  Przed wyjściem do gabinetu psychologa/pedagoga/logopedy dziecko i rodzic mogą umyć ręce  mydłem i wodą wg. umieszczonej instrukcji prawidłowego mycia rąk. Łazienka znajdują się na parterze,  umywalka na pierwszym piętrze.
8.  Przed rozpoczęciem wizyty rodzic w gabinecie składa oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą i ewentualnym ryzykiem oraz, że nie jest objęty kwarantanną i nie przebywa z domownikami objętymi kwarantanną.
9.  Na czas badania dziecka rodzic opuszcza poradnię i wraca o określonej godzinie. W sytuacji pozostania na ternie poradni przestrzega zasadę; jedna osoba na piętrze.
 
 Informacja;
Zaleca się komunikację elektroniczną  i telefoniczną , w szczególności  dotyczącą ustalania  i odwoływania wizyty .
 
 

Indywidualny kontakt  mailowy z pracownikiem:

>>Kliknij Tutaj<<

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami znajdującymi się w zakładce „WAŻNE INFORMACJE ” 

 

 

 

                     

 

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2017. All Rights Reserved.