Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

Historia Poradni

 

 

PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR  3

ul.   Emilii Plater 86 71-635 Szczecin

 

Poradnia rozpoczęła swoją działalność jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa nr 3 poradnia foto1

1 października 1975 roku.

Pierwszym dyrektorem poradni zostaje wówczas mgr Barbara Figiel .

Placówka  zatrudnia   sześciu  pracowników pedagogicznych. W rejonie działania znajdują  się 34 placówki oświatowe. Poradnia   udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w wieku przedszkolnym , szkolnym i młodzieży szkolnej. Ówczesny model poradni ma charakter diagnostyczno-konsultacyjny.              

We wrześniu  1983 roku stanowisko dyrektora obejmuje mgr Eugeniusz Sroka, który funkcję tę sprawuje do roku 1991.

W grudniu  1991 roku stanowisko dyrektora obejmuje mgr Ewa Bochler -Kuchlewska, pełni funkcję  do sierpnia 1992roku. 

We wrześniu  1992 roku  dyrektorem zostaje  mgr Teresa Czapla-Sikorska.

  W tymże roku placówka, decyzją Kuratora Oświaty w Szczecinie, zmienia  nazwę na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr3.  Zostaje poszerzony  zakres  udzielanej pomocy  o gabinet terapeutyczny. W grudniu 1993 roku poradnia staje  się jednostką samobilansującą i do działalności dołączona zostaje  opieka  nad rodziną zastępczą.

 W 2002 roku na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 11 grudnia 2002 roku poradnia obejmuje  swoją opieką również małe dzieci  od urodzenia. 

Na przełomie lat 1975-2004 obserwuje się wzrost liczby etatów pedagogicznych, ściśle związanych ze zwiększającą się liczbą klientów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej poradni. 

Powoli zmienia się jej charakter  na model konsultacyjno-terapeutyczny, przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na postępowanie diagnostyczne i oparte na nim orzecznictwo kwalifikacyjne oraz szeroko pojęte doradztwo indywidualne.

Rejon  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr3  obejmuje   55 placówek oświatowych.poradnia foto2

 Poradnia jako placówka publiczna udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom po mocy psychologiczno-pedagogicznej  związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska. 

Do osiągnięć poradni należy: wykwalifikowana kadra pedagogiczna, szeroki zakres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, ogromne zapotrzebowanie środowiska na oferowaną specjalistyczną pomoc, którzy oceniają jej pracę jako bardzo pomocną i potrzebną