Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

Ważne informacje

ROZWÓJ DZIECKA 3-4 LETNIEGO

Jest to okres, kiedy frustracje, napady złego humory, lęki będące owocem dziecięcej fantazji bądź nocne koszmary występują u dziecka równolegle z postępującym rozwojem niezależności, zwiększeniem się okresów pełnych pogody, zaufania i towarzyskości oraz szybkim wzrostem zdolności przekazywania własnych myśli i uczuć, a także stawiania pytań.

 1. SAMODZIELNOŚĆ trzylatka jest coraz większa i dziecko już mniej potrzebuje pomocy dorosłego. Kontroluje odruch wydalania i oddawania moczu. Zdarza się jeszcze moczenie, szczególnie w przypadku przemęczenia, napięcia czy choroby.
 2. SPRAWNOŚĆ RUCHOWA trzylatka jest znaczna - wspina się, biega, skacze, jeździ na 3-kołowym rowerku, rzuca piłką. Precyzyjne ruchy dłoni i palców sprawiają mu jeszcze trudność, ale próbuje już pisać „literki", rysować ołówkiem i kredką. Malując wykonuje szerokie i zamaszyste ruchy rączką. Czterolatek jest energiczny, zręczny fizycznie, ruchliwy, pełen pomysłów. Potrafi już zaplanować własną pracę, wykonuje ją, przewidując efekt końcowy.
 3. ZABAWY trzylatek wymyśla i inscenizuje z wyobraźni, główne role wyznacza lalkom. Próbuje bawić się wspólnie z rówieśnikami, ale zabawy te bywają .krótkotrwałe z różnymi dziećmi,. najczęściej ruchowe. Czterolatek jest spragniony towarzystwa innych i wspólnych zabaw, najczęściej konstrukcyjnych.
 4. KONTAKTY SPOŁECZNE trzylatka najczęściej ograniczają się do najbliższej rodziny. Dziecko naśladuje gesty i czynności otaczających je dorosłych, przyswaja sobie ich postawy życiowe. Jeżeli relacje z dorosłymi były dotychczas zadawalające, dziecko jest gotowe do nawiązywania dobrych stosunków z rówieśnikami. Czterolatek miewa już stałych kolegów, towarzyszy zabaw i zwykle większość czynności wykonują wspólnie. Można wyróżniać w grupie przywódców i obserwować dużą różnorodność osobowości.
 5. EMOCJE trzylatka cechuje chwiejność, zmienność, gwałtowność. Pojawia się poczucie winy, szczególnie w sytuacjach, gdy dziecko kieruje negatywne uczucia wobec osób, które kocha. Pod koniec 3 roku życia dziecko staje się mniej uparte i bardziej podatne na sugestie dorosłych, bardziej gotowe dostosować się do woli rodziców. Czterolatek lepiej panuje nad własnymi emocjami, a rozwiązując jakiś problem praktyczny lub eksperymentując na nowym materiale do zabawy, przejawia często dużo cierpliwości.

STYMULOWANIE ROZWOJU DZIEKA 3-4 - LETNIEGO

 1. Należy zapoznawać dziecko z różnymi przedmiotami w otoczeniu poprzez dotykanie powierzchni owoców, liści, kory drzew, roślin, kamyków, przedmiotów szklanych, plastikowych, skórzanych, głaskania zabawek pluszowych, zwierząt.
 2. Wskazane jest uczenie dziecka rozpoznawania zapachów i smaku pokarmów, różnorodnych potraw, napojów, ciast, owoców, warzyw; odróżniania smaku kwaśnego (cytryna) i słodkiego (cukierki); rozróżniania zapachów przyjemnych (kwiaty, perfumy) od nieprzyjemnych (spalenizna, farby, lakiery, środki dezynfekcyjne).
 3. Należy oddziaływać bodźcami słuchowymi:
 • naśladowanie   dźwięków   wydanych   przez   instrumenty   (bębenek, cymbałki, harmonijka, organki); .
 • powtarzanie prostej melodii śpiewanej przez matkę, rodzeństwo lub granej na instrumencie;
 • kojarzenie wrażeń słuchowych z przedmiotami (uderzenie młotka, stuknięcie niezamkniętego okna, dzwonek u drzwi).
  1. Oddziaływać należy bodźcami wzrokowymi:
 • rozróżnianie podstawowych kolorów, łączenie ich ze sobą,: malowanie farbami
 • rozróżnianie podstawowych kształtów geometrycznych: koła, kwadratu, trójkąta), rysowanie ich kredką mazakiem i odnajdywanie, ich w przedmiotach codziennego użytku w otoczeniu dziecka;.
 • kalkowanie, obrysowywanie, rysowanie postaci ludzkiej;
 • oglądanie prostych historyjek obrazkowych i łączenie ze sobą obrazków; z loteryjek, próby logicznego ich układania.
  1. Wskazane jest kształtowanie prostych czynności samoobsługowych:
 • ubieranie się samodzielne, poznawanie i nazywanie części noszonego ubrania;
 • posługiwanie się przy jedzeniu łyżką, widelcem, picie z kubeczka; zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się przy stole;
 • używanie form grzecznościowych „proszę, dziękuję, przepraszam";
 • samodzielne mycie się.
  1. Należy rozwijać mowę dziecka poprzez:
 • motywowanie do mówienia, stwarzanie sytuacji i zadawanie odpowiednio sformułowanych pytań;
 • nieprawidłowo artykułowane słowa należy poprawiać w atmosferze akceptacji, życzliwości;
 • omawianie obrazków, loteryjek, bajek;
 • naukę wierszyków, piosenek oraz ról w inscenizacjach.

Opracowała psycholog Maria Wasiluk

CZY WARTO CZYTAĆ DZIECKU?

Oczywiście, a nawet trzeba!

Dlaczego? Bo czytanie rozwija u naszego dziecka:

 1. Sferę emocjonalną
  • kontakt z rodzicem, jego uwaga, bliskość fizyczna zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa i budują więź między nimi;
  • oswaja dziecko ze strachami bohaterów i umożliwia rozładowanie napięcia nerwowego;
 2. Sferę poznawczą
  • wzbogaca słownictwo, poprawne wypowiadanie się;
  • rozbudza wyobraźnię, kreatywność dziecka;
  • wydłuża koncentrację uwagi;
  • kształtuje pamięć, spostrzegawczość, wrażliwość estetyczną;
   1. Sferę społeczną
  • pokazuje rozwiązywanie różnych trudności;
  • uwrażliwia na potrzeby innych;
  • uczy współczucia, solidarności;
  • zachęca do koleżeńskości, przyjaźni, altruistycznych zachowań.

Czytanie dziecku na pewno:

 • stymuluje rozwój jego mózgu;
 • rozbudzi w nim ciekawość świata i pozwoli zrozumieć siebie i innych;
 • jest konkurencją dla gier komputerowych;
 • wykształci nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Czy nie jest warto czytać?

                                                                       Opracowała psycholog Maria Wasiluk

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Gotowość dziecka do rozpoczęcia przedszkolnej edukacji zależy od:

 • stopnia jego dojrzałości;
 • wcześniejszych doświadczeń;
 • od wieku;
 • konkretnej sytuacji domowej;
 • nastawienia mamy.

Dziecko jest dojrzałe do przedszkola, gdy:

 • szuka kontaktu z rówieśnikami;
 • pragnie samodzielności, czy wręcz niezależności od rodziców.

Nie należy dziecka posyłać do przedszkola, gdy w najbliższym otoczeniu zachodzą poważne zmiany, takie jak: narodziny, zmiana miejsca zamieszkania, śmierć, rozwód.

3-Iatki nie są gotowe do rozłąki z mamą; przeraża je hałas, tłum dzieci, nie potrafią bawić się wspólnie i dłużej koncentrować na jednym zajęciu.

4-latki zaczynają się już interesować rówieśnikami i mogą przebywać w grupie 3-4 godziny, jeśli dziecko czuje się tam źle, należy zrezygnować.

5-lat to najbardziej optymalny wiek do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej. Dziecko chętnie nawiązuje kontakty rówieśnicze, nie przeżywa tak dramatycznie rozłąki z domem. Jest otwarte i ciekawe świata, jest śmiałe.

Nie dla każdego dziecka pobyt w przedszkolu będzie dobry. Czasami może przynieść więcej strat niż zysków. Uczestniczenie w zajęciach przedszkolnych nie jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka.

CO ZROBIĆ, ABY DZIECKO POLUBIŁO PRZEDSZKOLE?

- zabierz dziecko kilka razy na wycieczkę do przedszkola, zanim zacznie tam chodzić; może inne znane dziecko idzie też do tego samego przedszkola - upewnij się; razem będzie im raźniej;

- postaraj się by maluch miał jak najwięcej okazji do spotykania osób nie należących do najbliższej rodziny;

- zrób wszystko, by rytm dnia dziecka był stały; regularny tryb życia jest bardzo ważny dla malucha;

- ucz dziecko samodzielności w samoobsłudze;

- zabierz dziecko na zakupy i razem wybierzcie to, co mu się przyda w przedszkolu;

- pierwszy dzień w przedszkolu zacznij od wcześniejszej pobudki, bo nie wiadomo ile będzie trwało Twoje rozstanie z dzieckiem;

- niech odprowadza na zajęcia rodzic spokojniejszy, bardziej opanowany, bo lęk rodzica przed rozstaniem udziela się dziecku;

- może przez kilka pierwszych dni dziecko pobyć z Tobą w grupie;

- niech zabiera ukochaną zabawkę;

- po powrocie z przedszkola poświęć dziecku więcej czasu.

Jeśli u Twojego dziecka pojawiły się lęki, bezsenność, moczenie nocne, bóle głowy, brzucha, wymioty, lub gdy zauważysz regres w rozwoju malucha; gdy Twoje dziecko ma trwające dłużej niż miesiąc problemy z zaadaptowaniem się w nowym miejscu, to może być znak, że maluch nie dorósł do przedszkolnej edukacji.

                                                                                                                                                                   Opracowała psycholog Maria Wasiluk

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

MA na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej. Im wcześniej rozpocznie się działania wspomagające, tym większe szanse na skuteczną rehabilitację dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju otrzymuje dziecko:

*niewidome;

*słabowidzące;

*niesłyszące;

*słabosłyszące;

*z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym);

*z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

*z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

*z niepełnosprawnością sprzężoną (występują łącznie co najmniej 2 niepełnosprawności wymienione wyżej).

Wczesne wspomaganie umożliwia dziecku:

-        poprawę stanu zdrowia;

-        wstrzymanie pogłębiania niepełnosprawności;

-        kontakty z rówieśnikami;

-        wykorzystanie własnego potencjału;

-        rozwój psychiczny, fizyczny.

Wczesne wspomaganie rozwoju umożliwia rodzicom:

-        wsparcie psychologiczne;

-        opracowanie kompleksowego programu wsparcia rozwoju dziecka;

-        uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności;

-        przygotowanie do roli osoby wspomagającej rozwój dziecka;

-        dostrzeganie mocnych stron swojego dziecka i stwarzanie mu, jak najlepszych warunków rozwoju.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu (subwencjonowane z budżetu państwa), w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. W Szczecinie takie zajęcia są prowadzone z dzieckiem   i jego rodziną w następujących placówkach:

I. Publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin:

1

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących

SZCZECIN, ul. Grzymińska 6

2

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25 w Zespole Szkół Specjalnych nr 9

SZCZECIN, ul. Letniskowa 1

3

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

SZCZECIN, ul. Benesza 75

4

Szkoła Podstawowa nr 39 w Zespole Szkół nr 12

SZCZECIN, ul. Kablowa 14

5

Szkoła Podstawowa Nr 51

SZCZECIN, ul. Jodłowa 21

6

Szkoła Podstawowa Nr 56

SZCZECIN, ul. Malczewskiego 22

7

Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 21 "Chatka Puchatka"

SZCZECIN, ul. Malczewskiego 23


II. Niepubliczne, prowadzone przez inny organ (dotowane przez Miasto Szczecin):

1

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Tęcza"


SZCZECIN, ul. Wawrzyniaka 7A
 

2

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem
 

SZCZECIN, ul. Tkacka 55

3

Integracyjne Przedszkole Zdrowia

SZCZECIN, ul. Monte Cassino 23c oraz 16/2 

4

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczy

SZCZECIN, ul. Rostocka 125

5

"Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole i Świetlica Kreatywnego Rozwoju Dziecka

SZCZECIN, ul. Mickiewicza 49

6

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tęczowa Przystań

SZCZECIN, al. Bohaterów Warszawy 40

7

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno Edukacyjny dla Dzieci
i Młodzieży z Autyzmem

SZCZECIN, ul. Montwiłła 2

8

Niepubliczne Przedszkole "TAK"

SZCZECIN, ul. Duńska 43

9

Niepubliczne Przedszkole "Bystrzaki"

SZCZECIN, ul. Monte Cassino 18a/20

10

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Matematyczne BUS

SZCZECIN, ul. Szczecińska 2

11

Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno-Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej Piktogramy

SZCZECIN, ul. Kuśnierska 10

12

Przedszkole Niepubliczne NUTKA

SZCZECIN, ul. Jasna 103B

13

Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Edusiak

SZCZECIN, al. Wojska Polskiego 128

14

Przedszkole Niepubliczne Kraina Uśmiechu

SZCZECIN, ul. Różowa 8/U1

15

Integracyjny Punkt Przedszkolny Iskierka

SZCZECIN, ul. Bolesława Śmiałego 47/2

16

Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las

SZCZECIN, ul. Kręta 5

17

Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Happy House

SZCZECIN, ul. Mickiewicza 128

18

Przedszkole "Przyjaciele"

SZCZECIN, ul. Ks. Warcisława 8A/1-2

19

Przedszkole Niepubliczne Literackie

SZCZECIN, ul. Podhalańska 5/6

20

Przedszkole Niepubliczne Liwena

SZCZECIN, al. Wojska Polskiego 85

21

Punkt Przedszkolny "Tęczowa Łąka"

SZCZECIN, ul. Zaleskiego 31/1

22

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Nasza Bajka

SZCZECIN, al. Wojska Polskiego 211

23

Przedszkole Niepubliczne Promyk

SZCZECIN, ul. Grodzka 34A

24

Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu

SZCZECIN, ul. Kwiatowa 12

25

Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Europejczyka

SZCZECIN, ul. Źródlana 37

26

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Marii Biernat

SZCZECIN, ul. Wieniawskiego 7

27

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gryfik

SZCZECIN, ul. Bośniacka 32

28

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Krokodyl

Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 32/1

29

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Dom Chichotka

SZCZECIN, ul. Tarniny 1

                                                                                  Opracowała psycholog mgr Maria Wasiluk

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2017. All Rights Reserved.