Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

Oferta poradni

 

 

OFERTA PRACY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3

W SZCZECINIE

W ROKU SZKOLNYM  2018/2019     

 

Diagnoza dzieci i młodzieży dotyczy:

 • wczesnego wykrywania deficytów i zaburzeń rozwojowych
 • wad wymowy
 • określenia dojrzałości szkolnej
 • wykrywania przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych
 • oceny poziomu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży
 • diagnozowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami sfery emocjonalno-społecznej (nadpobudliwość, zahamowanie emocjonalne, lęki, nerwice, moczenie nocne)
 • określenia uzdolnień pod kątem indywidualnych programów i toku nauki w szkole
 • określenia uzdolnień i pomocy przy wyborze dalszego kształcenia, szczególnie po ukończeniu gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
 • przydatności do wyboru kierunku nauki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej ze względu na przeciwwskazania zdrowotne
 • przydatności do praktycznej nauki zawodu (uczniowie gimnazjum, którzy nie ukończyli 16 roku życia)
 • orzekania o kształceniu specjalnym i o potrzebie nauczania indywidualnego oraz wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • nauczania domowego

Dzieciom i młodzieży organizujemy:

 • indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
 • indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci przedszkolnych 6- i 7-letnich
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania (kl. I-III)
 • terapię logopedyczną
 • trening myślenia twórczego dla dzieci zdolnych (TMT)
 • zajęcia integracyjne dla całych klas organizowane na terenie poradni
 • indywidualną terapię twórczej wizualizacji i relaksacji
 • trening autogenny Shultza
 • terapię dzieci moczących się i ich rodzin
 • grupową terapię dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce z wykorzystaniem programu Ortograffiti i elementów kinezjologii edukacyjnej  
 • zajęcia socjoterapeutyczne   dla dzieci zaburzeniami zachowania - nieśmiałymi, zahamowanymi kl. I-II  
 • indywidualną terapię pedagogiczną dzieci z trudnościami szkolnymi z elementami kinezjologii edukacyjnej
 • indywidualne zajęcia dla dzieci z zakresu terapii ręki z elementami metody SIhand -
 • indywidualne konsultacje – praca w oparciu o program edukacyjno-terapeutyczny Ortograffiti
 • indywidualną terapię dla młodzieży ponadgimnazjalnej
 • warsztaty samopoznania
 • prelekcje, lekcje zawodoznawcze
 • giełdy i targi zawodoznawcze
 • punkty konsultacyjne na terenie szkół w ramach orientacji zawodowej

Rodzicom:

  umożliwiamy udział:

 • w terapii rodzinnej krótkoterminowej, ukierunkowanej na szukanie sposobów rozwiązania problemu
 • w rozmowach mediacyjnych z rodzinami
 • w warsztatach umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców”
 • w warsztatach doskonalących umiejętności wychowawcze rodziców w zakresie budowania  relacji pomiędzy rodzeństwem (w miarę potrzeb)
 • w zajęciach otwartych na terenie szkół i poradni
 • w spotkaniach tematycznych – prelekcjach na terenie szkół i przedszkoli
 • w prelekcjach związanych ze ścieżką edukacyjno-zawodową ich dzieci
 • w rozmowach terapeutycznych

udzielamy:

 • porad postdiagnostycznych
 • porad bez badań (konsultacje) na terenie poradni oraz szkół i przedszkoli – Punkty Konsultacyjne i Dni Otwarte
 • pomocy w kreowaniu drogi edukacyjnej dzieci (punkty konsultacyjne w ramach orientacji zawodowej na terenie szkół i poradni)

Pedagogom, nauczycielom i wychowawcom proponujemy:

 • konsultacje
 • porady
 • rady szkoleniowe
 • grupę wsparcia dla pedagogów  , logopedów, psychologów szkolnych  na terenie poradni
 • punkty konsultacyjne na terenie szkół i przedszkoli
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli przedszkolnych
 • wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów
 • wspieranie szkoły w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówek i poradni

 

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2017. All Rights Reserved.