Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

Do pobrania

 

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy

Format pliku: DOC           Format pliku: PDF    

Wniosek o badanie

format pliku: DOC              format pliku; PDF    

                                                    Wniosek o wydanie opinii

                                format pliku: DOC                format pliku: PDF

                                                      Wniosek o wydanie informacji

format pliku: DOC             format pliku: PDF

Wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

                             Format pliku: PDF                 Format pliku: DOC                                    

Wniosek o wydanie opinii - zindywidualizowana ścieżka

                                     format pliku: DOC                 format pliku: PDF

Wniosek o wydanie opinii w sprawie indywidualnego toku lub programu nauki

format pliku: DOC    format pliku: PDF

Wniosek o przekazanie karty

                                             format pliku: DOC     format pliku: PDF

Zaświadczenie lekarskie

                                    format pliku: DOC                    format pliku: PDF

Zaświadczenie lekarza przemysłowego
          format pliku: DOC     format pliku: PDF