Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

Kadra

LOGOPEDZI:

mgr Sabina Mierzejewska
Logopeda, terapeuta mowy. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży w zakresie wszystkich rodzajów zaburzeń mowy, wczesną interwencją logopedyczną  oraz terapią dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

mgr Michał Szymański
Logopeda, terapeuta mowy. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży w zakresie wszystkich rodzajów zaburzeń mowy, wczesną interwencją logopedyczną  oraz terapią dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

PEDAGODZY:

mgr  Elżbieta Chawchunowicz:
Pedagog. Zajmuje się
diagnozą pod kątem wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia, problematyką rynku pracy, w tym także chronionego. Wspiera młodzież w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej poprzez poradnictwo indywidualne i zajęcia grupowe. Udziela porad i konsultacji.

mgr Małgorzata Chmura:
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną  uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, warsztaty dla nauczycieli, warsztaty socjoterapeutyczne dla uczniów

mgr Elżbieta Dochniak:
Pedagog . Zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz  terapię pedagogiczną małych dzieci, prowadzi zajęcia integracyjne  dla  klasy szkolnej, grupę wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych, przesiewowe badania wzroku programem Widzę.

mgr Aleksandra Holona:
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych.

mgr Małgorzata  Horowska:
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. Prowadzi terapię  z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu w oparciu   o  kinezjologię  edukacyjną według Paula Dennisona oraz  program Ortograffitti, 

mgr Izabela Kopeć:
Pedagog, terapeuta. Zajmuje się grupową  i  indywidualną terapią dzieci . Prowadzi terapie pedagogiczna dla uczniów  z trudnościami dydaktycznymi
. Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w  wieku przedszkolnym i psychoedukacją  ich rodziców. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla uczniów, zajęcia integracyjne  dla  klasy szkolnej.

mgr Małgorzata Mazur:
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów kl I- III  szkół podstawowych. Zajmuje się indywidualną terapią dzieci z klas I-III oraz psychoedukacją rodziców. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców , oraz dla  nauczycieli

mgr Edyta Szymańska
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów klas IV - VIII.   Diagnozuje pedagogicznie specyficzne trudności w uczeniu się , w tym z matematyki (dyskalkulia). Prowadzi terapię z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu w oparciu   o  kinezjologię  edukacyjną według oraz  program Ortograffitti, 

mgr Janina Zdunowska
Pedagog, socjoterapeuta. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną małych dzieci. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi,  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci 5 i 6 -letnich.

 

PSYCHOLODZY:

mgr Stanisława Bartoszewicz- Dębska
Psycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz poradnictwem edukacyjno-zawodowym . Przeprowadza diagnozę pod kątem wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Udziela porad i konsultacji, prowadzi też terapię rodzin.

mgr Małgorzata Bandkowska
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych klas I- III. Udziela porad i konsultacji ,prowadzi warsztaty dla uczniów zdolnych.

mgr Teresa Czapla -Sikorska
Dyrektor PPP3. Psycholog . Zajmuje się diagnozą uczniów szkół podstawowych oraz udziela  pomocy psychologicznej uczniom i ich rodzicom.

mgr Ewa Graczyk -Grelak
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych klas IV- VIII. Udziela porad i konsultacji ,prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży.

mgr   Monika Kowalczyk
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną małego dziecka, od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej. Udziela porad i konsultacji

mgr Ilona Krzywicka - Acosta
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych klas IV- VIII. Udziela porad i konsultacji , prowadzi terapię indywidualną

mgr Teresa Romuk - Wodoracka
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną małego dziecka, od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej . Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w  wieku przedszkolnym i psychoedukację dla rodziców tych dzieci. Prowadzi terapię dla dzieci moczących się. Udziela porad i konsultacji.

mgr Małgorzata Trapczyńska
Psycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną uczniów szkół podstawowych z klas I - III. Udziela porad i konsultacji.


 

 

OD 04.05.2020r.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3

WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ STACJONARNĄ

 

Dostępność do Poradni możliwa również za pośrednictwem środków

komunikacji elektronicznej i telefonicznej

  e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nr telefonu: 91 42 27 883

 

Szanowni Państwo, w związku z pandemią prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą mającą na celu zapobieganie, przeciwdziałanie COVID-19.

 

PROCEDURA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 3 NA CZAS PANDEMII

1. Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem numeru gabinetu i innych niezbędnych informacji, 
2.  W poradni przyjmowane sa tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakazna.  Dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą   będą odsyłane .
3.  Po wejściu do budynku należy skorzystać z  płynu do dezynfekcji rąk.
4.  Pracownik poradni sprawdza temperaturę każdej osobie wchodzącej do budynku . Jeśli temperatura wskazywać będzie 37 stopni lub więcej  osoba  niezwłocznie opuszcza placówkę .
5. Na terenie poradni obowiązuje noszenie maseczki., z wyłączeniem;
        a) dziecka do ukończenia 4 roku życia
        b) osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,   
          znacznym albo głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
6.  Rodzic wraz z dzieckiem  kieruje się bezpośrednio do wyznaczonego gabinetu., na określoną godzinę.
7.  Przed wyjściem do gabinetu psychologa/pedagoga/logopedy dziecko i rodzic mogą umyć ręce  mydłem i wodą wg. umieszczonej instrukcji prawidłowego mycia rąk. Łazienka znajdują się na parterze,  umywalka na pierwszym piętrze.
8.  Przed rozpoczęciem wizyty rodzic w gabinecie składa oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą i ewentualnym ryzykiem oraz, że nie jest objęty kwarantanną i nie przebywa z domownikami objętymi kwarantanną.
9.  Na czas badania dziecka rodzic opuszcza poradnię i wraca o określonej godzinie. W sytuacji pozostania na ternie poradni przestrzega zasadę; jedna osoba na piętrze.
 
 Informacja;
Zaleca się komunikację elektroniczną  i telefoniczną , w szczególności  dotyczącą ustalania  i odwoływania wizyty .
 
 

Indywidualny kontakt  mailowy z pracownikiem:

>>Kliknij Tutaj<<

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami znajdującymi się w zakładce „WAŻNE INFORMACJE ” 

 

 

 

                     

 

Copyright by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. © 2017. All Rights Reserved.