Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

Kadra

LOGOPEDZI:

mgr Dorota Lech
Logopeda, terapeuta mowy. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży w zakresie wszystkich rodzajów zaburzeń mowy, wczesną interwencją logopedyczną  oraz terapią dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

mgr Michał Szymański
Logopeda, terapeuta mowy. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży w zakresie wszystkich rodzajów zaburzeń mowy, wczesną interwencją logopedyczną  oraz terapią dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

PEDAGODZY:

mgr  Elżbieta Chawchunowicz:
Pedagog. Zajmuje się
diagnozą pod kątem wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia, problematyką rynku pracy, w tym także chronionego. Wspiera młodzież w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej poprzez poradnictwo indywidualne i zajęcia grupowe. Udziela porad i konsultacji.

mgr Małgorzata Chmura:
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną  uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, warsztaty dla nauczycieli, warsztaty socjoterapeutyczne dla uczniów

mgr Elżbieta Dochniak:
Pedagog . Zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz  terapię pedagogiczną małych dzieci, prowadzi zajęcia integracyjne  dla  klasy szkolnej, grupę wsparcia dla pedagogów szkół podstawowych, przesiewowe badania wzroku programem Widzę.

mgr Aleksandra Holona:
Pedagog. Zajmuje się diagnozą i terapię uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Udziela porad i konsultacji. Prowadzi terapię procesów integracji sensorycznej SI..

mgr Małgorzata  Horowska:
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. Prowadzi terapię  z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu w oparciu   o  kinezjologię  edukacyjną według Paula Dennisona oraz  program Ortograffitti, 

mgr Izabela Kopeć:
Pedagog, terapeuta. Zajmuje się grupową  i  indywidualną terapią dzieci . Prowadzi terapie pedagogiczna dla uczniów  z trudnościami dydaktycznymi
. Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w  wieku przedszkolnym i psychoedukacją  ich rodziców. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla uczniów, zajęcia integracyjne  dla  klasy szkolnej.

mgr Małgorzata Mazur:
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów kl I- III  szkół podstawowych. Zajmuje się indywidualną terapią dzieci z klas I-III oraz psychoedukacją rodziców. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców , oraz dla  nauczycieli

mgr Edyta Szymańska
Pedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów klas IV - VIII.   Diagnozuje pedagogicznie specyficzne trudności w uczeniu się , w tym z matematyki (dyskalkulia). Prowadzi terapię z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu w oparciu   o  kinezjologię  edukacyjną  oraz  program Ortograffitti, 

mgr Janina Zdunowska
Pedagog, socjoterapeuta. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną małych dzieci. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi,  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci 5 i 6 -letnich.

 

PSYCHOLODZY:

mgr Helena Astramowicz
Psycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną uczniów szkół podstawowych z klas I - III. Udziela porad i konsultacji.

mgr Stanisława Bartoszewicz- Dębska
Psycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią uczniów klas VII -VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Udziela porad i konsultacji.

mgr Małgorzata Bandkowska
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych klas I- III. Udziela porad i konsultacji ,prowadzi warsztaty dla uczniów zdolnych.

mgr Teresa Czapla -Sikorska
Dyrektor PPP3. Psycholog . Zajmuje się diagnozą uczniów szkół podstawowych oraz udziela  pomocy psychologicznej uczniom i ich rodzicom.

mgr Ewa Graczyk -Grelak
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych klas IV- VIII. Udziela porad i konsultacji ,prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży.

mgr Anna Jakubowska
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów szkół podstawowych klas IV- VIII. Udziela porad i konsultacji rodzicom i uczniom, prowadzi treningi pamięci.

mgr   Monika Kowalczyk
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną małego dziecka, od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej. Udziela porad i konsultacji


mgr Małgorzata Trapczyńska
Psycholog. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną uczniów szkół podstawowych z klas I - III. Udziela porad i konsultacji. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców , oraz dla  nauczycieli

mgr   Justyna Walkowiak
Psycholog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną małego dziecka, od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej. Udziela porad i konsultacji