Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

Pandemia sytuacją trudną

Pandemia sytuacją trudną

Sytuacje trudne wpływają na nasze zachowanie wywołując przykre napięcie emocjonalne, które je dezorganizuje. Przejawia się to zaburzeniami orientacji w otoczeniu i samoorientacji, a tym samym też w samokontroli, panowaniu nad sobą. Pojawiają się zachowania nieprzemyślane, impulsywne, mniej lub więcej przymusowe.

Najczęściej dezorganizacja zachowania przejawia się w postaci:

-    lękowych zahamowań działania;

-    gniewu wyrażającego się w agresji skierowanej na innych lub siebie;

-    regresji, tj. stosowaniu prymitywnej techniki rozwiązania problemu, typowej dla wcześniejszych stadiów rozwoju człowieka;

-    fiksacji czyli upartego powtarzania pewnej operacji, mimo, że jest ona niecelowa i nie przyczynia się do rozwiązania problemu.

Człowiek stosuje mechanizmy obronne, czyli pewne, odruchowe sposoby zmniejszania trudnego do zniesienia obciążenia emocjonalnego bez zmiany rzeczywistej, stresowej sytuacji. Najczęstsze techniki obronne to odreagowanie - domena kobiet i narkotyzowanie się - domena mężczyzn. Odreagowanie to "wygadanie się" przed kimś, do kogo ma się zaufanie. Narkotyzowanie się  - najczęściej za pomocą alkoholu, powoduje, że człowiek przestaje się przejmować troskami.

Każdy z nas adaptuje się do sytuacji trudnej poprzez: 

- nauczenie się przezwyciężania przeszkody,

- rezygnacji z celów nierealnych na rzecz innych, możliwych do osiągnięcia.   

Wniosek: damy radę i z pandemią, mimo wszystko!

                                                                               Opracowała psycholog Maria Wasiluk