Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

REGULAMIN

 

Przebywania na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

Mając na uwadze obowiązek zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 (zwanej dalej Poradnią) oraz w celu zapewnienia właściwych warunków zachowania w tajemnicy wszelkiej informacji dotyczącej dziecka a także zapewnienia sprzyjających warunków do przeprowadzania badań określa się poniższe zasady przebywania na terenie Poradni.

 

  1. Pracowników Poradni oraz jej klientów zobowiązuje się do zachowania ciszy na terenie Poradni , a w szczególności na ciągach komunikacyjnych (schodach, korytarzach oraz w poczekalni)

  2. Miejscem właściwym do załatwianie spraw jest gabinet psychologa, pedagoga, logopedy , oraz sekretariat, stąd zabrania się prowadzenia głośnych rozmów na terenie ogólnodostępnych części Poradni.

  3. Zabrania się zakłócania obowiązującej ciszy na korytarzu i w gabinetach (tupanie obcasami, trzaskanie drzwiami, przesuwania przedmiotami ).

  4. Na terenie Poradni obowiązuje zakaz rozmów z użyciem telefonów komórkowych .

  5. W sekretariacie Poradni interesanci przyjmowani są indywidualnie, pozostali oczekują na zewnątrz, na korytarzu.

  6. W pomieszczeniu Sekretariatu Poradni oprócz pracowników Sekretariatu mogą przebywać maksymalnie dwie osoby. Wszyscy znajdujący się w Sekretariacie obowiązani są zachować ciszę, Pracownicy Poradni konsultują się z pracownikiem sekretariatu wyłącznie w sprawach dotyczących organizacji pracy,.

  7. Konsultacje służbowe między pracownikami Poradni odbywają się wyłącznie w gabinetach. Niedopuszczalne jest omawianie spraw klienta (dziecka, rodzica, opiekuna) na korytarzach i w innych pomieszczeniach ogólnodostępnych.

  8. Pracownicy Poradni zobowiązani są do powstrzymania się od rozmów na tematy prywatne w pomieszczeniach ogólnodostępnych i Sekretariacie Poradni.

  9. Rodzice/Opiekunowie dzieci oczekujących na badania zobowiązani są zapewnić opiekę dzieciom i nie dopuścić do głośnych zabaw i biegania dzieci po pomieszczeniach ogólnodostępnych Poradni.