Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

MA na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej. Im wcześniej rozpocznie się działania wspomagające, tym większe szanse na skuteczną rehabilitację dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju otrzymuje dziecko:

*niewidome;

*słabowidzące;

*niesłyszące;

*słabosłyszące;

*z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym);

*z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

*z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

*z niepełnosprawnością sprzężoną (występują łącznie co najmniej 2 niepełnosprawności wymienione wyżej).

Wczesne wspomaganie umożliwia dziecku:

-        poprawę stanu zdrowia;

-        wstrzymanie pogłębiania niepełnosprawności;

-        kontakty z rówieśnikami;

-        wykorzystanie własnego potencjału;

-        rozwój psychiczny, fizyczny.

Wczesne wspomaganie rozwoju umożliwia rodzicom:

-        wsparcie psychologiczne;

-        opracowanie kompleksowego programu wsparcia rozwoju dziecka;

-        uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności;

-        przygotowanie do roli osoby wspomagającej rozwój dziecka;

-        dostrzeganie mocnych stron swojego dziecka i stwarzanie mu, jak najlepszych warunków rozwoju.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu (subwencjonowane z budżetu państwa), w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. W Szczecinie takie zajęcia są prowadzone z dzieckiem   i jego rodziną w następujących placówkach:

I. Publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin:

1

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących

SZCZECIN, ul. Grzymińska 6

2

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25 w Zespole Szkół Specjalnych nr 9

SZCZECIN, ul. Letniskowa 1

3

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

SZCZECIN, ul. Benesza 75

4

Szkoła Podstawowa nr 39 w Zespole Szkół nr 12

SZCZECIN, ul. Kablowa 14

5

Szkoła Podstawowa Nr 51

SZCZECIN, ul. Jodłowa 21

6

Szkoła Podstawowa Nr 56

SZCZECIN, ul. Malczewskiego 22

7

Publiczne Przedszkole Specjalne Nr 21 "Chatka Puchatka"

SZCZECIN, ul. Malczewskiego 23


II. Niepubliczne, prowadzone przez inny organ (dotowane przez Miasto Szczecin):

1

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Tęcza"


SZCZECIN, ul. Wawrzyniaka 7A
 

2

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem
 

SZCZECIN, ul. Tkacka 55

3

Integracyjne Przedszkole Zdrowia

SZCZECIN, ul. Monte Cassino 23c oraz 16/2 

4

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczy

SZCZECIN, ul. Rostocka 125

5

"Tęczowa Kraina" Niepubliczne Przedszkole i Świetlica Kreatywnego Rozwoju Dziecka

SZCZECIN, ul. Mickiewicza 49

6

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tęczowa Przystań

SZCZECIN, al. Bohaterów Warszawy 40

7

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno Edukacyjny dla Dzieci
i Młodzieży z Autyzmem

SZCZECIN, ul. Montwiłła 2

8

Niepubliczne Przedszkole "TAK"

SZCZECIN, ul. Duńska 43

9

Niepubliczne Przedszkole "Bystrzaki"

SZCZECIN, ul. Monte Cassino 18a/20

10

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Matematyczne BUS

SZCZECIN, ul. Szczecińska 2

11

Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno-Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej Piktogramy

SZCZECIN, ul. Kuśnierska 10

12

Przedszkole Niepubliczne NUTKA

SZCZECIN, ul. Jasna 103B

13

Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Edusiak

SZCZECIN, al. Wojska Polskiego 128

14

Przedszkole Niepubliczne Kraina Uśmiechu

SZCZECIN, ul. Różowa 8/U1

15

Integracyjny Punkt Przedszkolny Iskierka

SZCZECIN, ul. Bolesława Śmiałego 47/2

16

Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las

SZCZECIN, ul. Kręta 5

17

Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Happy House

SZCZECIN, ul. Mickiewicza 128

18

Przedszkole "Przyjaciele"

SZCZECIN, ul. Ks. Warcisława 8A/1-2

19

Przedszkole Niepubliczne Literackie

SZCZECIN, ul. Podhalańska 5/6

20

Przedszkole Niepubliczne Liwena

SZCZECIN, al. Wojska Polskiego 85

21

Punkt Przedszkolny "Tęczowa Łąka"

SZCZECIN, ul. Zaleskiego 31/1

22

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Nasza Bajka

SZCZECIN, al. Wojska Polskiego 211

23

Przedszkole Niepubliczne Promyk

SZCZECIN, ul. Grodzka 34A

24

Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu

SZCZECIN, ul. Kwiatowa 12

25

Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Europejczyka

SZCZECIN, ul. Źródlana 37

26

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Marii Biernat

SZCZECIN, ul. Wieniawskiego 7

27

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gryfik

SZCZECIN, ul. Bośniacka 32

28

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieski Krokodyl

Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 32/1

29

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Dom Chichotka

SZCZECIN, ul. Tarniny 1

                                                                                  Opracowała psycholog mgr Maria Wasiluk